Etusivu

Arvoa lannalle


Pasrea Oy kehittää ja myy uudenlaista kompostointijärjestelmää kuivikelantaa

tuottavan kotieläintalouden tarpeisiin.


Vuonna 2016 perustetussa ympäristöbiotekniikan start-up-yritys Pasreassa  kehitetään ja kaupallistetaan uutta kuivikelannan kompostointijärjestelmää. Tilatasolle suunnitellun järjestelmän avulla hyödynnetään kompostoitumisen vapauttamaa lämpöenergiaa ja ravinteita. Pyrimme saavuttamaan    lannan tehokkaan ja helpon käsittelyn jo syntypaikallaan.


Ratkaisumme on  patentoitu eläinsuojaan integroitu   kompostointijärjestelmä,  joka koostuu erityisestä lattiarakenteesta, ilmastoinnista sekä ammoniakin ja lämmön  talteenottolaitteistoista.


Vuosien 2017-2018 aikana toteutamme Pasrea-kompostorin  tutkimus- ja tuotekehityshanketta, jossa tutkimme järjestelmän rakennettavuutta, toimintaa, tehoja sekä kustannustehokkuutta. Hankkeen suurin rahoittaja on Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.


Tuloksien innoittamana olemme  parhaillaan  kaupallistamassa patentoimaamme Pasrea-kompostointijärjestelmää kotieläintilallisten sekä ympäristön hyöty   kärkenämme.  Lue lisää Pasrea-kompostoristamme välilehdeltä Pasrea ja ota meihin yhteyttä, jotta voimme yhdessä selvittää, kuinka järjestelmämme voisi helpottaa myös  Sinun arkeasi.


Kesällä 2018 tapahtuu!


Kesäkuussa Pasrea on mukana arvostetussa kansainvälisessä ESPC3 konferenssissa, jossa pidämme lyhyen puhe-esityksen ja esittelemme toimintaamme posterin muodossa.

ESPC3 on fosforin kestävään käyttöön keskittynyt konferenssisarja, joka järjestetään nyt kolmannen kerran. Osallistujina konferenssissa on esimerkiksi teollisuuden, tutkimuksen, kaupan ja ministeriöiden edustajia. Tutkimusvastaavamme Jaakko esitteli tutkimustaan myös edellisessä ESPC konferenssissa Berliinissä 2015.


https://phosphorusplatform.eu/espc3-2018


Heinäkuussa osallistumme OKRA maatalousnäyttelyyn, jossa tiimimme esittelee hankettamme ja järjestelmäämme. Näyttelypaikkamme sijainti varmistuu myöhemmin.


www.okramaatalous.fi


Nähdään kesän tapahtumissa!

Kuva: Vilma Maukonen

"Kun haistan lannan, haistan rahan"

Tiimimme johtaja Eemeli Piesala antoi haastattelun Helsingin Uutisille yrityksemme tuotekehityshankkeesteen sekä yrityksen perustamiseen vaikuttaneisiin taustasyihin liittyen. Yrityksen perustamiseen johtaneet syyt ovat nykyiseen maatalouteen liitettyjen universaalien ongelmien ratkominen omasta tarpeesta kumpuavista lähtökohdista. Katso myös muita uutisosiosta löytyviä yrityksestämme tehtyjä uutisjuttuja.

 

Yhteistyötä lammastilan kanssa


Yrityksemme on  ryhtynyt kehittämään täysimittaista lampolan pohjaan rakennettavaa kompostointijärjestelmää yhteistyössä 300 uuhen lammastilan kanssa Keski-Suomessa. Prototyyppi valmistui tammikuussa ja toimii jo täyttä häkää. Tällä hetkellä optimoimme systeemiä ja sen parametrejä parantaaksemme kompostoitumisprosessia ja sen saantoja yhä. Talven aikana syntyneet karitsatkin ovat viihtyneet hyvin ilmastetulla kuivikealustalla.

 

Pasrea-tiimi


Tiimimme koostuu laaja-alaisen osaamispohjan hallitsevista ja päättäväisellä asenteella varustetuissa nuorista eri alojen ammattilaisista.

Joukossamme on opiskelijoita, vastavalmistuneita ja jatko-opiskelijoita Pohjoismaiden parhaista yliopistoista sekä teknillisistä oppilaitoksista.  Yrityksemme vahvuutena onkin juuri tämä tiukasti yhteen hiileen puhaltava monialainen tiimi,  joka työskentelee intohimoisesti yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi!


Lue lisää Pasrean teknologiasta ja meistä Pasrea-välilehdellä!

Pasrea-kompostorin tutkimus- ja tuotekehitysprojekti on osa ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa.  Kokeiluohjelma on Suomen hallituksen rahoittama ja yksi hallituksen kärkihankkeista ja sitä hallinnoivat ELY-keskukset.


Yhteistyössä mukana:

Luke, eli luonnonvarakeskus,  on  yhteistyökumppanimme hankkeen tutkimuksessa. Luken asiantuntemus takaa tutkimuksen hyvän laadun ja tulosten luotettavuuden.


Pasrea on mukana TRY OUT - ohjelmassa, joka on  kasvuyrityksille tarkoitettu tukiverkostosta ja kokeilualusta.   TRY OUTin kasvuyritykset kehittävät ratkaisuja mm. älykkäiden kaupunkien tarpeisiin ja  ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Lannan kompostointi, biomassan kompostointi, ammoniakki, uusiutuva lämpö, lämmön talteenotto, kiertotalous, biotalous, cleantech, bioreaktori, kompostori, kotieläimet, kotieläintalous, maanviljely, uusiutuva energia

Pasrea Oy

business@pasrea.bio

Copyright © All Rights Reserved